Instrukcje, poradniki

Jeśli poszukujesz porad jak sprawdzić, serwisować i używać cykliniarki do posadzek to zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami i poradami.

Instrukcja obsługi cykliniarki Hummer Lager

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Zawsze należy szlifować od lewej do prawej! Zapewnia to, że boczne lewe koło zawsze znajduje się na nowo szlifowanej powierzchni, co czyni powierzchnię bardziej równą po
każdym przejeździe maszyny i zabezpiecza przed powstawaniem tzw. „fali”

• Jeden pas szlifowania odpowiada jednemu przejazdowi do przodu i do tyłu po w tym samym śladzie bez przesunięcia! Zaleca się aby kolejne pas szlifowania był przesunięty
względem poprzedniego o 50% w prawo
• Aby uniknąć zbyt głębokich śladów szlifowania wynikających z założenia taśmy szlifującej z grubym ziarnem, szlifowanie należy rozpocząć taśmą szlifującą o najmniejszym, możliwym uziarnieniu.
• Przeprowadzić testowe szlifowanie przy użyciu taśm o uziarnieniu 50 lub 60 (kilka przejazdów szlifujących). Jeśli wynik jest zadowalający i przewiduje się dobry rezultat szlifowania w rozsądnym
czasie, to najbardziej wydajnym będzie rozpoczęcie prac tym uziarnieniem.
• Aby zapobiec pozostawianiu rys wykonanych przez poprzednio użyte uziarnienie nigdy nie należy pomijać więcej niż jedną ziarnistość.
• Zawsze należy dokładnie odkurzyć podłogę bezpośrednio przed każdym etapem pracy(szlifowanie, kitowanie lub polerowanie).
• Oczyścić koła maszyny przed rozpoczęciem każdej nowej operacji szlifowania.
• Aby uniknąć śladów obróbki używać pasów szlifujących łączonych na styk i wzmocnionych taśmą
• Po wymianie taśmy szlifującej, rozpocząć pracę w słabo oświetlonych obszarach pomieszczenia, w celu zniwelowania początkowej agresywność materiału szlifującego.

PRACA Z MASZYNĄ HUMMEL®
REGULACJA DOCISKU WALCA SZLIFUJĄCEGO
Dźwignia może być używana do ustawienia trzech różnych docisków walca. Te trzy stopnie to – GRUBY / ŚREDNI/ DROBNY – są oznaczone na tabliczce jako – GROB/MITT/FEIN.
Wskaźnik docisku walca odnosi się do grubości ziarna na taśmie szlifującej. Nacisk szlifowania należy dostosować do zastosowanego uziarnienia i redukować je wraz ze zwiększaniem stopnia ziarnistości.
Mechanizm ten pozwala na ustawienie odpowiedniego docisku walca bębna do stopnia uziarnienia.
GROB (GRUBY) = duży docisk do grubego ziarna
MITT. (ŚREDNI) = średni docisk do średniego uziarnienia
FEIN (DROBNY) = lekki docisk do drobnego uziarnienia
Aby uniknąć przetarć podczas szlifowania podłóg wykonanych z miękkiego drewna należy zredukować docisk walca i zwiększyć prędkość szlifowania

WYMIANA TAŚMY SZLIFUJĄCEJ
W zależności od etapu i rodzaju szlifowania, można wybrać różne stopnie uziarnienia taśmy szlifującej. W celu zmiany taśmy, należy postępować w następujący sposób:
1 Unieść walec szlifujący poprzez przesunięcie dźwigni do góry !
2 Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka!
3 Zwolnić blokadę i zdjąć pokrywę boczną znajdującą się po prawej stronie obudowy maszyny
4 Aby zwolnić taśmę szlifującą pociągnąć dźwignię napinacza do góry. Pozwoli to obniżyć rolkę napinającą Zwolnić blokadę (1) i zdjąć pokrywę boczną znajdującą
się po prawej stronie obudowy maszyny (2), pociągnąć dźwignię napinacza do góry (3). Unieść walec szlifujący poprzez przesunięcie dźwigni opuszczania do góry. Dźwignia może być używana do ustawienia trzech różnych docisków walca.

Instrukcja Bona – poradnik cyklinowania

Bona Belt jest nowoczesną maszyną, która przeznaczona jest do szlifowania parkietów i podłóg drewnianych. Szlifierka ta szlifuje podłogi drewniane taśmą bezkońcową. Wyposażona jest w sprzęgło dociskowe, które służy do równomiernego docisku bębna do podłogi. Trójstopniowa dźwignia reguluje siłę docisku bębna do podłogi zależności od granulacji materiału ściernego.

Bona Bellt w ostatnich latach została udoskonalona przez firmę Bona. Zastosowano kilka zmian, które wpłynęły pozytywnie na ergonomię i pracę szlifierki. Mogło to nastąpić dzięki badaniom i rozwojowi firmy w dziale maszyn. Wiele zmian i udoskonaleń powstało na skutek opinii rzemieślników i parkieciarzy, którzy są dla nas źródłem pomysłów i rozwiązań!
Dzięki zmianom Bona Belt na pewno stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla parkieciarza. Rzemieślnik może być pewien, że posiadając Bona Belt jego praca będzie przyjemna i przynosząca sukces zawodowy. Na potwierdzenie tych słów można dodać fakt, że w ostatnich latach sprzedaż tej szlifierki bardzo wzrosła. Wiele firm posiada po kilka kompletów tych maszyn. O jakości tych szlifierek niech świadczy fakt, że używane maszyny są wysoko cenione na rynku wtórnym.Wiąże się to z małą awaryjnością i bardzo wysoką skutecznością w pracy.

Instrukcja cykliniarka krawędziowa Bona Edge

Zastosowanie szlifierki
Szlifierka przeznaczona jest do szlifowania krawędzi podłóg drewnianych, parkietów, a także podłóg
korkowych. Może być ona używane zarówno w przypadku, gdy podłoga jest nowo położona i niczym nie
pokryta lub gdy jest już używana i pokryta lakierem nawierzchniowym lub olejem do podłóg.
Szlifierka stanowi uzupełnienie szlifierki taśmowej lub bębnowej do szlifowania krawędzi podłóg.
Szlifierka powstała zgodnie z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi ergonomii, bezpieczeństwa i
wydajności. Urządzenie jest w pełni sprawdzane i testowane przed opuszczeniem fabryki.
Metoda pracy
Podczas szlifowania trzymać szlifierkę używając dwóch uchwytów i prowadzić ją
kolistymi ruchami w kierunku obracania się tarczy po powierzchni przeznaczonej
do szlifowania. Ważne, aby urządzenie opierało się na trzech punktach, na dwóch
kołach i tarczy szlifującej. Najlepsze rezultaty uzyska się pozwalając urządzeniu
pracować z własnym obciążeniem. Podczas używania materiałów ściernych o
drobnej granulacji należy postępować ostrożnie, aby nie spowodować śladów
przypalenia ze względu na silne tarcie.
Poza tym szlifowanie musi być dostosowane do rodzaju, wzoru i układu podłogi.